Friday, December 16, 2005

Christmas wishlist

Dear Santa/mabait na tao/Mr.Bruce Wayne/friends,

Naging mabait ako ngayong taon! : ) Mababaw lang naman ang kaligayahan ko kaya sana mabiyayaan ako ng alin man sa mga sumusunod... :

1. Bagong Tyranids Battleforce (Sa Neutral Grounds Galleria hanapin!)
2. Duncan Throwmonkey (hulaan kung ano ito...)
3. Staedler/RotringTechnical Drawing Pen set (0.1,0.3,05 pls.)
4. Siglo:Passion Graphic Novel (read on to find out)
5. World Peace

kahit ano...o kaya kahit no.5 na lang... : )

No comments: