Wednesday, September 29, 2004

Introducing! Barangay Yo-yo!

Malapit na mga kababayan! ang pagsulpot ng Barangay Yo-yo:Pinoy yoyo blog na punong-puno ng tips, tricks modification, reviews at kung ano-ano pang may kinalaman sa kayo-yoan!

Click ninyo ang link sa taas para bumisita! Dito lang sa P.A.R.R.T.!

No comments: