Wednesday, October 06, 2004

May pangalan na siya....

May pangalan na sa wakas ang bago kong bike...

Stormdancer
Or "Stormy" for short...
Walang pepengol!!!

3 comments:

blunderboy said...

parang babae ang nagpangalan!!!!! hehehehehehehehehe!!!!

Dexter Lira said...

Stormdancer? Isn't there a strip-tease place in Cubao named Stormda... oops. ;)

Raipo said...

Sabi ko na nga ba may pepengol eh...